Condicions de compra

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes oferts en la present pàgina web per THE BLUE DOLPHIN STORE, S.L. (Des d’ara THE BLUE DOLPHIN) amb NIF núm B67537886 i domicili en C / Balmes 403, ESC B., 4t 1a, 08022, de Barcelona (Espanya).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través dels enllaços “Privacitat” i “Avís Legal”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a THE BLUE DOLPHIN les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes en la web www.thebluedolphinstore.com per als productes escollits.

Els productes que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte.

Les despeses de transport NO estan incloses en el preu dels productes. En cas de compres fora de la UE tampoc estan incloses les despeses duaneres.

Un cop finalitzada la selecció de productes, de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament de la mateixa, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de manipulació, embalatge i d’enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 18 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només has de seguir els següents passos:

 1. Escollir el producte que vols adquirir.
 2. Al seleccionar un producte aquest podrà ser afegit al Carret de la Compra i podras escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 3. Per a tramitar la comanda, hauràs de premer el botó “Finalitzar compra” i escollir si vols accedir com usuari registrat(si ja ets CLIENT) o comprar registrant-te com usuari nou. Acte seguit hauràs de complimentar un formulari amb les tevas dades personals per a formalitzar el procediment de compra.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallan un per un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, serà necessari indicar les adreces de facturació i entrega de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i la entrega.
 6. Un cop acabat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.
 7. A la pàgina web se’t facilitaran els mecanismes per a que puguis efectuar el pagament en funció del sistema escollit en cada cas.
 8. Un cop introduïdes les dades per al pagament, hauràs de confirmar la comanda pulsant el botó ”Pagar de Forma Segura”.
 9. Un cop premut el botó “Pagar de Forma Segura” es procedirà a tramitar la entrega dels productes.

El CLIENT es dona per informat que les fotografies i descripcions dels productes que apareixen a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes oferts per la qual cosa és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. DISPONIBILIDAD I ENTREGA

Els productes oferts per THE BLUE DOLPHIN es troben disponibles per a la seva distribució arreu de món.

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per THE BLUE DOLPHIN estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament a la nostra web per a cada producte pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la manca de disponibilitat al CLIENT. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats.

En els casos en què, un cop realitzat la comanda, el producte comprat pel CLIENT es trobi esgotat, s’informarà d’això degudament i s’oferirà un producte alternatiu de característiques similars i del mateix preu i qualitat al comprat. Si, tot i així, el CLIENT no estigués interessat en acceptar l’alternativa proposada, THE BLUE DOLPHIN procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de lliurament a domicili serà de 2 a 7 dies des del moment de la compra i a partir del moment en què haguem confirmat el seu pagament, tot això, per a Espanya peninsular. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per THE BLUE DOLPHIN.

Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (de dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament a l’emplenar les dades de la comanda a l’apartat destinat a Notes de la comanda.

El lliurament del producte comprat a domicili s’efectuarà pel transportista en l’adreça indicada en l’ordre de comanda i el CLIENT haurà de signar la seva recepció. Així mateix, el CLIENT serà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament a l’adreça indicada per absència de l’interessat, el transportista es posarà directament en contacte amb el CLIENT i li indicarà detalladament els passos a seguir. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la re-expedició de la comanda anirà a càrrec de CLIENT. THE BLUE DOLPHIN no es responsabilitza dels retards en els lliuraments dels productes comprats per causes atribuïbles al transportista.

Amb l’objecte de que en tot moment estiguis informat de la gestió de la teva compra, rebràs per correu electrònic un avís de la confirmació de la teva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l’estat de la seva comanda enviant un correu electrònic a l’adreça delivery@thebluedolphinstore.com.

4. PAGAMENT

S’accepten les següents formes de pagament:

 • Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entidad bancària BANCO DE SANTANDER a través de la seva passarel·la de pagament.
 • STRIPE: Mitjançant els diferents mitjans de pagament que ofereix la plataforma.

Un cop realitzat el pagament, rebràs un correu electrònic de confirmació de la mateixa.

El titular de la targeta és el responsable de la transacció.

THE BLUE DOLPHIN no té coneixement de les dades referents a la teva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

THE BLUE DOLPHIN utilitza un certificat SSL per assegurar al CLIENT l’autenticitat del servidor i el xifrat (encriptació) de les seves dades, sent una prova d’integritat en la comunicació. Amb aquest certificat SSL vàlid, les comunicacions a través d’Internet es transmeten de forma xifrada (encriptada). Pots confiar que la informació que envies serà rebuda privadament i sense alteració al servidor amb el qual s’estableix la connexió. Amb aquest sistema:

 • Es garanteix la privacitat de la informació subministrada pel CLIENT dins el lloc web, protegint el procés de transmissió de dades entre el CLIENT i el servidor.
 • S’ofereixen transaccions en línia segures.
 • Es protegeix la informació confidencial durant el procés de transmissió de dades entre el CLIENT i el servidor, impossibilitant la seva intercepció o robatori.
 • Es mostra la identitat de l’empresa responsable de la pàgina web i el nom de l’entitat emissora, així com dades de localització geogràfica i validesa del certificat entre d’altres.

Els pagaments són previs al lliurament del producte pel que THE BLUE DOLPHIN no proporcionarà el producte sol·licitat fins el moment en què hagi rebut el pagament del mateix.

THE BLUE DOLPHIN es reserva el dret a ampliar els mitjans de pagament així com a substituir els existents i/o a cancel·lar temporalment o definitivament els seus serveis davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

5. FACTURES

Al realitzar el pagament i un cop completada la comanda corresponent, rebràs la factura de la teva compra en format PDF en el correu electrònic que hagis indicat a aquest efecte en el moment de tramitar la comanda.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant THE BLUE DOLPHIN exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. GARANTIA

En THE BLUE DOLPHIN ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, tot i que, donada la naturalesa dels productes, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebis el producte correctament, hauràs de comunicar-ho el abans possible indicant-nos la incidència ocorreguda la qual intentarem esmenar el més aviat possible, si es verifica l’error.

Els detalls dels productes són els que s’indican en la seva descripció. THE BLUE DOLPHIN no es fa responsable dels possibles efectes ocasionats per reaccions al·lèrgiques als components dels mateixos.

7. DEVOLUCIONS

Només s’admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament. En qualsevol cas, no han d’haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte ni els productes han d’haver estat oberts. Es comprovarà, prèviament a l’acceptació de la devolució, que es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. A l’hora de retornar-lo, s’haurà d’acompanyar sempre l’embalatge suministrat i la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà CLIENT, si és possible, la substitució del mateix producte o la seva substitució per un altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda correcte aniran a càrrec de THE BLUE DOLPHIN.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecte a previ examen per part de THE BLUE DOLPHIN de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació de que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de compra. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

THE BLUE DOLPHIN es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a hello@thebluedolphinstore.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució i una foto dels danys o defectes. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

8. DRET DE DESISTIMENT

Independentment de la devolució dels productes pels motius indicats, tens dret a desistir de la compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de cap justificació.

El termini per exercir aquest dret expirarà als 14 dies naturals a comptar des del dia en què vas adquirir la possessió material dels productes.

Per exercir el dret de desistiment, hauràs notificar-nos a THE BLUE DOLPHIN STORE, S.L. C / Balmes, 403 ESC B. 4t 1a, 08022, Barcelona, ​​correu electrònic: hello@thebluedolphinstore.com, la teva decisió de desistir de la compra a través d’una declaració inequívoca (per exemple, mitjançant una carta enviada per correu postal o correu electrònic).

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici per la teva part d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part teva, et tornarem tots els pagaments realitzats, incloses les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part teva d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la teva decisió de desistir de la compra.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per tu per la transacció inicial; en tot cas, no incurrirás en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

En tot cas, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els productes.

Un cop notificada la sol·licitud de desistiment, hauràs retornar-nos els productes a THE BLUE DOLPHIN STORE, SL, C / Balmes 403, ESC B. 4t 1a, 08022, Barcelona (Espanya), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a més tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data que ens comuniquis la teva decisió de desistiment de la compra. Es considera complert el termini si fas la devolució dels productes abans que hagi conclòs aquest termini.

Els productes objecte de devolució han d’estar en perfecte estat, no haver estat oberts, danyats, no presentar deformacions, ni presentar signes de desgast, ratllades o taques. Seràs responsable de la disminució del valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària segons la naturalesa i les característiques dels mateixos.

9. PERFECCIÓ DE LA COMPRA I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

La compra es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

THE BLUE DOLPHIN es reserva el dret de modificar, en qualsevol forma i moment, les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que això suposi un benefici per al CLIENT.

10. OBLIGACIONS DE LES PARTS

THE BLUE DOLPHIN es compromet a proporcionar als CLIENTS els productes que hagin estat adquirits aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat, així com a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament dels productes seleccionats en el temps i forma fixat en les presents condicions de compra i a la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

THE BLUE DOLPHIN no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui continua i ininterrompuda, ja que es pot suspendre temporalment per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies i renuncia expressament a reclamar a THE BLUE DOLPHIN qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

11. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de THE BLUE DOLPHIN qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació d’alguna dada rellevant, el CLIENT ho ha de posar en coneixement de THE BLUE DOLPHIN en l’e-mail indicat a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes que s’hi ofereixen, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que ens facilitis, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, tens l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça hello@thebluedolphinstore.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

12. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESSA DE LA COMPRA

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions de compra, les legals d’ús i la política de privacitat d’aquesta pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes, incloent la del seu lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic de compra, pel que afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i, per tant, les accepta íntegra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte electrònic de compra tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació de botó “Pagar de Forma Segura” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament dels productes.

13. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte electrònic de compra té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts es sotmeten als jutjats o tribunals de Barcelona amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Així mateix, posem a disposició dels nostres CLIENTS el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis on-line oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

14. DADES PERSONALS

Veure política de Privacitat.

ATENCIÓ: Les presents Condicions de Compra han estat actualitzades en data 21/11/2020. En cualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com a variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprova la data d’emisió en cada ocasió en que et conectis a la nostra pàgina web y així tindràs la certesa de que no s’ha produït cap modificació que t’afecti.