exterior del bar de Gràcias Woody Bar amb el logo de The Blue Dolphin Store a la porta